Пиромания – өрттөөгө болгон тубаса ышкы.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү