Планк туруктуулугу

Планк туруктуулугу – физикадагы кванттык физиканын кубулуштарын аныктоочу негизги туруктуу чондуктардын бири. М. Планк энергиянын бөлүштүрүү законун аныктоодо киргизген (1900). Ал h тамгасы менен белгиленет, мааниси Л=6,626196-10 31 Дж-с га барабар.

Колдонулган адабияттарОңдоо