Плита (геологияда) – платформанын фундаменти терен жайгашып, чөкмө тектердин калың катмары (жабуусу) менен капталып калган ири бөлүгү. Мисалы, Орус, Туран, Батыш Сибирь ж. б. Плиталар.

Колдонулган адабияттарОңдоо