Поезд,ирээл,(от араба эск.) – тейлөөчү бригадасы бар жана тиешелүү сигналдар менен жабдылган, бир же бир нече локомотив сүйрөгөн, же мотордуу вагонго чиркештирилген вагондордун курамы.

Колдонулган адабияттарОңдоо