Почта индекси – почта жөнөтүмдөрүн кабыл алууну жана жеткирүүнү ишке ашыруучу почта байланыш объектисине ыйгарылуучу, почта дарегинин шарттуу сандык белгилери.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү