Почта маркасы – почта жөнөтүмдөрү үчүн жыйымдарды төлөгөндүктүн белгиси; почта ведомстволору тарабынан чыгарылат.

Почта маркалар.

Колдонулган адабияттарОңдоо