Почта маркалар.

Почта маркасы – почта жөнөтүмдөрү үчүн жыйымдарды төлөгөндүктүн белгиси; почта ведомстволору тарабынан чыгарылат.

Колдонулган адабияттарОңдоо