Преамбула (фр. preambule – кириш сөз) – мыйзам чыгаруу же башка укуктук актынын, декларациянын же эларалык келишимдин, адатта тийиштүү актынын принциптүү жоболору, түрткү жүйөлөрү, максаттары баяндалуучу киришүүсү же киришүү бөлүгү. П. түздөнтүз юридикалык күчкө ээ болбогон, бирок укук колдонуучу тарабынан башка акт ченемдерин чечмелөөдө эске алынуучу «ченем-максаттар» жана «ченем принциптерди» өзүнө камтыйт.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү