Прогноз (экономика) (гр. prognosis) - экономиканын келечектеги көрсөткүчтөрү (ахвалы) жөнүндө илимий изилдөөлөрдүн негизинде аткарылган ыктымалдуу ой жүгүртүү.

Прогноз (гр. prognosis - алдын-ала көрө билүү, алдын-ала айтуу) - адегенде оорунун абалын, кийинчерээк жалпы эле алдын-ала конкреттүү айтуу, кандайдыр бир кубулуштардын келечегине ой жүгүртүү (аба ырайынын, шайлоолордун натыйжаларынын ж.б. Прогнозу); атайын илимий-изилдөөлөрдүн негизинде келечек жөнүндө ыктымалдуу ой жүгүртүү (к. Прогноздоо. Прогностика). Прогноз - күн активдүүлүгүн жана анын Жердин магнит-сферасына тийгизген таасирин ж.б. изилдөөчү сов.ЖЖС. «Прогноз-2» спутнигинде франц. аппаратура орнотулган. 1972-80-ж.ж. 8 «Прогноз» учурулган.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү

Мусакожоев Ш.М. ж.б. Экономика: Жогорку окуу жайлары үчүн окуу китеби. Оңд. толукт. 2-бас./ Ш.М. Мусакожоев, Б.Ч. Ишенов, Б.Ш. Мусакожоева. - Б.: «Турар». 2011. - 528 б. ISBN 978-9967-15-095-9