Проекция - нерсенин тегиздик бетине эреже сактап түшүрүлгөн сүрөттөлүшү.

ABC үч бурчтугунун проекцияланышы
Проекциялоонун ар кандай түрлөрү.

Муну да караңыздарОңдоо

  1. Аксонометриялык проекциялар
  2. Аксонометрия
  3. Көрүнүш