Пролетариат диктатурасы

Пролетариат диктатурасы – жумушчу табынын бийлиги. Бул бийлик социалисттик революциянын натыйжасында орнотулуп, социализмди куруу жана коммунисттик курулушка өтүү максатын койгон. «пролетариат диктатурасы» термини марксизм-ленинизмде капитализмден социализмге өткөн мезгилдеги мамлекеттик бийликтин формасы деп эсептелген. 20-кылымдын 90-жылдары СССР ж. б. социалисттик мамлекеттердин кыйрашы менен пролетариат диктатурасы да жоюлган.

Колдонулган адабияттарОңдоо