Протонатом ядросу курамына кирген элементардык бөлүкчө, массасы 1 барабар, +1 оң зарядка ээ. Атом ядросу заряды протондор санына барабар. 11Р белгиси менен белгиленет. Эң жогорку энергияга чейин ылдамдатылган протондор ядролук реакцияларды ишке ашырууда пайдаланылат.

Булактар

түзөтүү
  • Химия: Энциклопедиялык окуу куралы/Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2004. - 422 б. ISBN 9967-14-021-6