Психолингвистика – сүйлөөнүн пайда болушу (речтин) менен кабыл алынышынын мыйзам ченемдүүлүгү жөнүндөгү илим.

Колдонулган адабияттарОңдоо