Публикация (латынча publicare – жалпыга жарыялоо) – 1) бир нерсени басма сөз, радиоуктуруу же телекөрсөтүү аркылуу жалпы элге билдирүү, жарыялоо; 2) басылып чыккан чыгарма.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү