Пульсар – удаалаш радиотолкундарды тез ылдамдыкта нурлантуучу нейтрондук жылдыз.

Колдонулган адабияттарОңдоо