РСДРП, Россиялык социал-демократиялык жумушчу партиясы – Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын (КПСС) мурунку аталышы.

Колдонулган адабияттарОңдоо