Радиогеодезиялык система

Радиогеодезиялык система – аэросүрөткө тартууда чекиттердин координаталарын аныктоо үчүн колдонулуучу радиотехникалык түзүлүш комплекси. Радио аралык ченегичтин жардамы менен самолёттон жер бетиндеги географиялык координатасы белгилүү чекитке чейинки аралыкты өлчөйт.

Колдонулган адабияттарОңдоо