Редакциялоо (лат. redactus – оңдоо, жөнгө салуу) – макаланын же кандайдыр бир көркөм чыгарманын редактор тарабынан иштелип чыгышы. Ал шарттуу түрдө илимий, адабий, техникалык Редакциялоо деп бөлүнөт. Редакциялоо – чыгармадагы автордук өзгөчөлүктү сактоо менен анын мазмунун жана формасын жакшыртуу максатын көздөгөн процесс.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү