Резиденция (кийин. лат. residentia ) – чет мамлекеттин элчисинин, мамлекет, өкмөт башчысынын турган жери.

Колдонулган адабияттар түзөтүү