Реликтер (латынча relictum – калдык) – байыркы доордо кеңири таралган жана калдыгы катары сакталып калган флора жана фауна түрлөрү. Алар мурунку геологиялык доордо кеңири таралса, азыр айрым райондордо гана кезигет. Мисалы, Кыргызстанда Фергана кырка тоосунда өскөн жаңгак токойлору – неоген доорунан калган реликтер.

Neomys anomalus.

Колдонулган адабияттарОңдоо