Рельеф – өзүнө негиз жана фон болуп кызмат кылган тегиздиктеги скульптуралык сүрөттөмө. Рельеф композицияны тегиздикке перспективалык жол менен түшүрүү, түр үлгүсүн жумурулап келтирүү, татаал көрүнүштөр менен архитектуралык жана пейзаждык ыргактарды сүрөттөө мүмкүндүгүн түзөт. Негизги түрлөрү – барельеф жана горельеф.

Рельеф.

Колдонулган адабияттар түзөтүү