Репрессия (кийинки лат. repressio – басуу)–мамлекеттик органдар тарабынан колдонулуучу жазалоо чаралары, жазалоо.

Колдонулган адабияттарОңдоо