Риторика (гр.— чечен, сөзгө уста) — байыркы Грецияда сүйлөө маданияты, жалпы эле чечендик искусствонун жол жоболору жөнүндөгү илим.

Колдонулган адабияттарОңдоо