Румын тилирумындардын тили. Болгария, Албания, Грекия, АКШ, Канада өлкөлөрүнө тараган. Роман тилдеринин чыгыш роман топчосуна кирет. Румын тилинде валаш, кришан, банат, молдаван сыяктуу бир нече диалектилери бар. Румын тили оозеки-диалектилик латын тилинин негизинде калыптанган. Жазма эстеликтери 16-кылымга таандык. Ал эми адабий тили 19-кылымда калыптанган. Жазмасы адегенде кириллицада болуп, 19-кылымдан латын алфавитине өткөн.

Колдонулган адабияттар түзөтүү