Рэлей-Джинс мыйзамы

Рэлей-Джинс мыйзамы ― чөйрө чачыраткан жарыктын интенсивдүүлүгү (7) чөйрөгө түшкөн жарыктын толкун узундугунун (/.) 4-даражасына тескери пропорциялаш (7~Аг4). Мыйзам ошол чөйрө бөлүкчөлөрүнүн өлчөмү >.дан кыйла кичине болгон диэлектриктерден түзүлгөндө гана аткарылат. Рэлей мыйзамын англис физиги Ж. У. Рэлей 1871-ж. аныктаган.

БулактарОңдоо