Саат – убакытты эсептөөчү курал.

Электрондук саат.
Механикалык саат.

Сааттын иштеши турактуу мезгилдүү процесстер: Жердин айланышы (Күн сааты), маятниктин (механикалык жана электр-магнит сааты), кварц пластинкасынын (кварц сааты), камертондун (камертон сааты) термелүүсү, атомдун бир энергия абалынан экинчи абалга өтүшү (кварц сааты) пайдаланылат.
Саатта убакытты эсептөө пайдаланылуучу процесстин мис., маятниктин термелүүсү мезгилдүү санын өлчөөгө келтирилет. Саат турмуш-тиричиликте колдонулуучу жана атайын арналыштагы саатка бөлүнөт. Өтө эле так сааттарга камертондуу (каталыгы ±0,1 сек), кварцтуу (10-7сек), атомдук (10-9 сек) сааттар кирет[1].

Жасалма сааттар көп кездешет, анткени аларды чыгаруу кирешелүү бизнес[2].
Эң алгачкы саат – Күн сааты. Ал б. з. ч. 2 миңинчи жылы пайда болгон. Азыркы механикалык саатты 1657-ж. Х. Гюйгенс жараткан. 20-к-дын 70-ж-дарынан электрондук саат кеңири тараган.

Кошумча макалаларОңдоо

Интернеттеги шилтемелерОңдоо

Колдонулган адабияттарОңдоо

  • Астрономия. Энциклопедиялык окуу куралы, 2004, Бишкек
  • Башкы редактор: Ү. Асанов. Жооптуу редактор: Э. Мамбетакунов
  1. Жакшы жактары жана механикалык саат жактары
  2. Жасалма саатты түпнускадан кантип айырмалоого болот