Сарымсаков, Мухамед Кадырович

САРЫМСАКОВ Мухамед Кадырович (1886–?) – Совет бийлигин орнотуу жана чыңдоо үчүн күрөшкөндөрдөн. 1917-жылы жайында оорук жумуштарынан кайтып келген. Мусулман жумушчулар жана чайрыкерлер депутаттары нын Ош советин түзүүнүн демилгечилеринен болгон. 1918-жылы январда Ош уезддик Советин кайра шайлоого жетекчилик кылган. 1918-жылы июлда эски Оштогу большевиктик топту уюштурушкан. Кийин партиялык жана советтик жооптуу кызматтарда иштеген.

Адабият түзөтүү

Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, 2003. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети.