Сейрек жана жоголуу коркунучу алдындагы айбанаттар

Сейрек жана жоголуу коркунучу алдындагы айбанаттар – табигый шарттарда көбөйүү жана өзүнөзү сактап калуу жана калыбына келтирүү үчүн саны жетишсиз болгон, жоголуп кетүү коркунучу алдында калган айбанаттардын түрлөрү.

Колдонулган адабияттарОңдоо