Системалык программалык жабдуу

Системалык программалык жабдуу (англ. system software) — башка программалык камсыздоолор үчүн платформа түзүп берүүчү программалык жабдуу.