Скелет - адамдын, жаныбарлардын дене турпатынын негизин түзгөн сөөктөрдүн жалпы тутуму, бири-бирине бириккен жалпы көрүнүшү. Сөөк жана скелет булчуңдары адамдын организминин таяныч жана кыймылдаткыч кызматын аткарышат.Скелет-бул бири-бири менен атайын байланыштар аркылуу бек ашташкан сөөктөрдөн түзүлүп, биздин дененин таянычы болуп, дененин формасынын туруктуулугун сактап, ички органдарды коргоп турат. Чоң адамдын скелети 200 сөөктөн турат. Ар бир сөөк өзүнүн формасы, узундугу, жоондугу жана алган орду менен айырмаланат. Баштын, тулку бойдун,колдун жана буттун скелеттери скелеттин негизги бөлүктөрү болуп саналат