Сольфеджио (итал. solfeggio -соль жана фа добуштарынын аталышынан) –

  • 1. Солътизациянын башкача аталышы.
  • 2. Музыкалык угуу жөндөмүн тарбиялоо жана музыкалык эстөөнү өнүктүрүүнү максат кылган окуу сабагы. Ал сольфеджиолоону, музыкалык диктантты, угуп талдоону өзүнө камтыйт.
  • 3. Бир же көп үндүү көнүгүүлөр жыйнагы. Сольфеджио музыкалык чыгарманы ырдап жана угуп талдоо үчүн пайдаланылат.
  • 4. Ырдоо өнөрүн өнүктүрүүгө арналган көнүгүүлөр.

Колдонулган адабияттар түзөтүү

Алагушов, Балбай. Кыргыз музыкасы: Энциклопедиялык окуу куралы / Башкы редактору Үсөн Асанов. – Бишкек: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2004. – 400 бет. -ISBN 9967-14-016-X.