Соотжоокердин согуш кийими. Ал ок, найза, кылыч жана башка согуш куралдарынан сактануу максатында болот шакекчелери бири-бирине чиркелиштирип, көйнөк формасында согулган.

АдабиятОңдоо

Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, 2003. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети.