Социалдык колдоо – турмуштук кыйын кырдаалда калган адамдарга берилүүчү социалдык-экономикалык, укуктук жана башка мүнөздөгү социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн топтому.

Колдонулган адабияттарОңдоо