Социалисттик Эмгектин Баатыры

Социалисттик Эмгектин Баатыры - СССРдин Мамлекеттик сыйлыгы, иш үчүн бир жогорку даражасы, 1938-жылдан 1991-жылга чейин.

Кыргыз аталышы түзөтүү

Чыңгыз Айтматов социалисттик эмнектин баатыры наамын кайсы жылы алган.