Спектрограф - (гр, «spectrym» - «көрүнүүчү» жана «grapho» -«жазамын») тыбыштардын термелүү ылдамдыгын жазып алуучу аппарат.

Колдонулган адабияттарОңдоо