Споралар (гр. spora - урук) – споралуу өсүмдүктөрдө (балыр, козу карын, мохтор, папоротник сымалдар) жана кээ бир жаныбарларда (споровиктер) көбөйүү, таралуу, катаал шарттардан сактануу милдетин аткаруучу, көбүнчө бир клеткалуу микроскоптук түзүлүштүү денечелер. Алар ар кандай формаларда (көбүнчө тоголок, жумуру, кээде цилиндр жана башка сыяктуу) болушат.

Споралар (мох Orthotrichum striatum).

Колдонулган адабияттарОңдоо