Спортивная (метро бекети)

Спортивная — ар түрдүү шаарларда метро участкаларынын аты.