Стандарт (англ. standard – ченем, үлгү) – стандартташтыруу объектисине карата ченемдердин, эрежелердин, талаптардын комплексин белгилөөчү ченемдик-техникалык документ. С. өз ичине мамлекеттик стандартты, санитардык ченемдер менен эрежелерди, курулуш ченемдери менен эрежелерин жана товардын (жумуштун, кызмат көрсөтүүнүн) сапаты боюнча милдеттүү талаптарды мыйзамга ылайык белгилеген башка документтерди камтыйт.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү