Стилистика — тил илиминин тилдик карым-катнаштын ар кандай шарттарында адабий тилдин нормаларынын колдонулушун, речтин ар түрдүү стилдерин жана жазуу өзгөчөлүктөрүнүн түрлөрүн иликтеген илим.

Колдонулган адабияттарОңдоо