Стипендия – окуучуга окуу жайында туруктуу төлөнүүчү акчалай жөлөкпул. Ал мамлекеттик, муниципалдык болушу, жеке адамдар тарабынан берилиши мүмкүн.

Колдонулган адабияттарОңдоо