Сфинкс (грекче Sphinx) – 1) Байыркы Египетте – башы адам (адатта фараондун), тулкусу арстан кейпиндеги фантастикалык жаныбардын (падыша бийлигин элестеткен периште-сактоочу) статуясы. Мисалы, Гиза шаарындагы Хефрен пирамидасына жакын Чоң С. 2) Байыркы грек мифологиясында арстан тулкулуу канаттуу аял. Фивы ш-нын кире беришинде туруп: “Эртең менен төрт, түштө эки, кечинде үч буттап ким басат” – деген табышмакка жандырмак таппагандарды өлтүргөн. Эдип бул адам (бала кезинде, чоңойгондо, карыганда) экенин айтканда, аскадан боюн таштаган. Каймана маанисинде С. табышмак, табышмактуу адам дегенди билдирет.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү