Сүрөтчү – көркөм сүрөт искусствосунда – живопись, скульпторлук, графика, жасалга-колдонмо көркөм өнөр тармагында чыгармачылык иш жүргүзгөн адис. Чыныгы С. таланты менен жогорку кесиптик квалификациядан башка, прогрессивдүү демократиялык көркөм искусствонун коомдук ролуна ылайык алдыңкы көз караш менен кеңири кругозорго ээ болуш керек.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү