Таза киреше – ишкананын белгилүү бир убакыт ичинде түшкөн кирешесинен салык жана башка кошумча чыгашаларды чыгарып салгандан кийинки көргөн пайдасы.

Колдонулган адабияттарОңдоо