Тайпак тооплато, кырка тоо жана тоо массивдери менен айкалышып, кээде тоо аралык өрөөндөр менен кезектешип жаткан кеңири аймак. Адатта тайпак тоолор тектоникалык кыймылдуу аймактарда, негизи бийик көтөрүлгөн массивдерде пайда болот. Тайпак тоолордун абсолюттук бийиктиги зор болгону менен салыштырмалуу бийиктиги жапыз келет; мисалы, Тибет тайпак тоосунун эң бийик жери 7000 мден ашса, салыштырмалуу бийиктиги 2000–2500 мге чейин гана жетет.

Колдонулган адабияттарОңдоо