Тамырдуу челкөздүн чели. Көздө мындан башка челдер бар: пигменттүү , боек берүүчү жана түстүү чел.

Колдонулган адабияттарОңдоо