Кыргыз Республикасынын УИАнын Тарых институту - СССР ИАнын Кыргыз филиалынын Тил, адабият жана тарых институтуна караштуу тарых секторунун (1941) негизинде 1954-ж. уюшулган. Кыргызстандын байыркы мезгилден азыркы мезгилге чейинки тарыхы, чыгыш таануу, археология, этнография боюнча илимий изилдөө иштерин жүргүзөт.

Колдонулган адабияттарОңдоо