Ташкындарыя, көл же деңиз суусунун деңгээлинен ашып-ташып, күкүктөшү (ташкындашы). Мисалы, дарыяларда ташкын анын алабындагы кардын же мөңгүнүн эришинен, нөшөрдөн, үйөрдөн пайда болот. Ошондой эле деңиздерде шамалдын сууну айдап киришинен, жээктеринде жана аралдарда жер титирөөнүн, же океандарда жанар тоонун атылуусунун натыйжасында пайда болгон толкундун жээк тилкесин капташы келип чыгат. Ири ташкындар Батыш Европанын (Дунай, Сена, Рона, По ж. б.), Кытайдын (Янцзы, Хуанхэ), АКШнын (Миссисипи, Огайо) дарыяларында болот.

Ташкын (АКШ, 1972).

Колдонулган адабияттар түзөтүү