Ташымалыр сабындагы сүйлөмдүн синтаксистик түзүлүшүнө, маанисине карал же ритмдик паузага ылайык дал келбей калган, сүйлөмдүн бөлүктөрүн башка сапка көчүрүү.

Колдонулган адабияттарОңдоо