Тезис (гр.) — ар кандай көркөм чыгармалардын, илимий макалалардын негизги мазмунун аз гана сүйлөмдөр менен баяндап берүү.

Колдонулган адабияттарОңдоо