Теоретикалык (классикалык) экология

Классикалык экология заманбап биоэкологиянын бөлүмдөрүн камтыйт.

Изилдөө предметине жараша:

Колдонулган адабияттар түзөтүү

  • EKOLOJİ ÇEV-150. 1. Hafta: Kırgızistan-Türkiye Manas Universitesi / Dr. Nurzat Totubayeva