Теофраст, Феофраст (биздин заманга чейин 370–288, 285) – байыркы грек философу жана окумуштуусу, перипатетик мектебинин ири өкүлү; Аристотелдин досу жана кызматкери, 322-жылдан баштап өмүрүнүн акырына чейин Ликейдин схолархы. Теофрасттын өмүр баяны Диоген Лаэритийде баяндалган. Диоген Теофрасттын эмгектеринин 4 каталогун сактаган. Алар биринчи жолу Александрия китепканасында түзүлгөн.

Теофраст.
Historia plantarum, 1549.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү